MALI OGRODNICY

MALI OGRODNICY

  Poniedziałek 10.12.2018

  Poniedziałek 10.12.2018

  ROCZNY PLAN PRACY 2015/2016

     

   

                                     Roczny Plan PRACY 

   dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola  w                              Wałbrzychu

                   Rok szkolny 2015/2016

    wrzesień 2015

  Cel priorytetowy:

  Tworzenie warunków edukacyjnych i organizacyjnych dla rozbudzania dziecięcych zainteresowań książką.
              

  Cel główny:

  Stymulowanie rozwoju i inspirowanie działań dzieci rozwijających ich zainteresowania książką. 

  Oczekiwane efekty i rezultaty

  tj. standardy osiągnięć dotyczących celu głównego

  Dzieci wykazują zainteresowanie książką. 
  Znają autorów literatury polskiej -znajomość imienia i nazwiska
  i tytułu utworu. 
  Znają etapy powstawania książki.
  Odczuwają potrzebę kontaktu z literaturą piękną.
  Prezentują innym swoje osiągnięcia.

   

   

               Operacje szczegółowe          

  Stworzenie kącików książki i miejsca do czytania i oglądania książek.
  Wypracowanie stałego fragmentu dnia kiedy dzieci słuchają bajek.
  Uczenie się na pamięć wierszy, prostych inscenizacji, odtwarzanie fragmentów bajek.
  Wycieczka do księgarni – zapoznanie z miejscem gdzie można kupić książki.
  Wizyta w bibliotece – zapoznanie z miejscem gdzie można wypożyczyć  książki.
  Nawiązanie współpracy z biblioteką  osiedlową celem comiesięcznych wizyt w bibliotece.
  „Z bajką przez świat” - wystawa prac plastycznych wykonywanych przez dzieci w ciągu całego roku.
  „Nasz mały teatrzyk” prezentowanie krótkich inscenizacji i teatrzyków opartych na poznanej literaturze dziecięcej.
  Konkurs „Znam te bajki”

            

   

                Standardy osiągnięć

            3 - latki  -   Znajomość 2-3 wierszy wybranego autora ( odtwarzanie treści 
                    własnymi słowami )
            4 -latki   -  Recytacja krótkich wierszy , inscenizowanie treści bajek
          5- latki  -  Przygotowywanie przedstawień wybranych baśni i bajek poprzez  przydzielanie ról, przygotowywanie scenografii i akcesoriów.

   

   

       Koncepcja pracy na rok 2015/2016
   

  WRZESIEŃ            

   Jestem przedszkolakiem
   Wspomnienia z wakacji -  uwrażliwienie na piękno przy

  Jestem bezpieczny na drodze
  przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym wyrabianie czynnych postaw wobec własnego zdrowia
                            
     J. Tuwim-wybrane utwory 
                                                        Październik

  Polska złota jesień -uwrażliwianie na piękno przyrody
  kształtowanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony
  poznawanie zjawisk zachodzących wraz ze zmianą pór roku
  poznawanie środowiska lasu i parku – wycieczki
  obserwowanie prac człowieka w różnych środowiskach przyrodniczych
   

  J. Brzechwa- wiersze o owocach i warzywach
   
  Listopad    
  Zwierzęta –  nasi przyjaciele wyrabianie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt
  dostrzeganie przystosowania zwierząt lądowych i wodnych do środowiska w jakim żyją, do pory roku (gromadzenie zapasów, odlot ptaków niektórych i przylot innych, zapadanie w sen zimowy)

    L. Krzemieniecka -wybrane utwory                                

  Grudzień
  Zanim błyśnie pierwsza gwiazdka kultywowanie tradycji
  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną (prezenty, wspólne wykonywanie ozdób świątecznych, życzenia)

    H. Łochocka- życzenia świąteczne                 

  Styczeń
  Uroki zimy zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie zimy
  wyrabianie czynnych postaw wobec własnego zdrowia

  Serce przynoszę Ci na laurce- Dzień Babci i Dziadka-wyrabianie szacunku do osób starszychudział w planowaniu i przygotowaniu uroczystości o charakterze rodzinnym

  H. Łochocka „ O wróbelku Elemelku”     
   

  Luty  

  W zdrowym ciele zdrowy duch-
  zagwarantowanie dzieciom możliwości przebywania  w pomieszczeniach wietrzonych, czystych i estetycznych,
  kształtowanie nawyków kulturalno-higienicznych, kształtowanie u dzieci potrzeby przebywania na świeżym powietrzu
   

  M. Kownacka „ Kukuryku na ręczniku”   
   

  Marzec

  "W marcu jak w garncu" - zmiany w przyrodzie na przedwiośniu                                          
   D. Gellner - wiosna

   

   Kwiecień

  Czy przyroda budzi się wiosną? uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody
          
   D. Gellner - wiosna

  Maj  
                                                                 
                                                    Najpiękniejsze słowo mama-kształtowanie nawyku uczucia przywiązania i szacunku do rodziców- udział w przygotowaniu uroczystości

  D. Wawiłow – wiersze o mamie
   J. Papuzińska „Nasza mama czarodziejka”

   Czerwiec    
   Mali mieszkańcy pól i łąk -bogactwo świata roślinnego i zwierząt w najbliższym  
  zapoznanie z najczęściej spotykanymi roślinami i zwierzętami pod ochroną

   

  Podróżujemy i poznajemy świat
  budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach
  kształtowanie przyjaznego stosunku do dzieci z całego świata
                     
   H. Zdzitowiecka „Muszka w bursztynie”

   


  Lipiec / Sierpień    Wesołe zabawy na słońcu i deszczu

   

   

   

   

         KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W  PIERWSZYM NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 2015/2016

   

  1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO                              1.IX.2015  
  2.SPRZĄTANIE ŚWIATA                                                    18.IX.2015  
  3.DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA                                                20.IX.2015  
  4.DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA                                           25.XI.2015  
  5. MIKOŁAJKI                                                                     06.XII.2015                       
  6JASEŁKA                                                                          21-22 XII.2015  
  7. BAL KARNAWAŁOWY                                                      STYCZEŃ 2016  
  8.DZIEŃ BABCI I DZIADKA                                                  21-22.I.2016  
  9.FERIE ZIMOWE                                                                1.II.-14.II.2016  
  10.POWITANIE WIOSNY                                                       21.III.2016  
  11.DZIEŃ MATKI I OJCA                                                        26.V.2016  
  12.DZIEN DZIECKA                                                                 1.VI.2016  
  13.ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO                                     24.VI.2016  
  14. KONKURS "ZNAMY TE BAJKI"                                           1.VI.2016  
     
     
     
     
     
     

   

     

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Pierwsze Niepubliczne Przedszkole s.c. w Wałbrzychu
   Pierwsze Niepubliczne Przedszkole
   s.c. w Wałbrzychu
   ul. Grodzka 13 budynek A
  • 74 664 88 00,
   kom. 699 955 102

  Galeria zdjęć